Hoppa till huvudinnehåll
Illustration med två personer som sitter vid vatten och tittar på en svan

Drivkrafter för resande

En större del av vår konsumtion idag läggs på upplevelser istället för fysiska produkter. Att vara med om något värderas högre än att äga saker. 

Bättre upplevelser

Som konsumenter nöjer vi oss inte med att bara bli underhållna, vi vill känna, lukta och göra själva. Vi söker allt mer efter interaktiva upplevelser och berättelser som engagerar och tar oss med på ett sätt som vi känner att vi är delaktiga på.

Många har en strävan efter att ständigt utvecklas personligt och att lära sig nya saker. Det gör att kraven på upplevelser och kvalitet ökar. Konkurrensen ökar då för att vara den upplevelsen som sticker ut och som gör att besökaren kommer tillbaka.

Den ständiga utvecklingen mot bättre upplevelser kommer att fortsätta i ungefär samma takt mot 2030. Reseanledningarna nedan kommer troligtvis bli allt viktigare.

Illustration av blad

1. Det naturliga

Rurbanitet (kombination av Rural=Lantligt och Urbant) är en allt starkare trend som tar sig uttryck i ett ökat intresse för stadsodling, bondens marknad, sociala aktiviteter och hantverk med mera.

Dagens gröna våg handlar om att det gröna hämtas in till staden snarare än stora flyttströmmar till landet och det är storstädernas kranskommuner som istället ökar mest i Sverige.

Längtan till naturen, det sunda, det lantliga och enkla har kommit allt mer i fokus på senare tid – delvis som en motreaktion mot vårt alltmer teknikstinna och ständigt uppkopplade samhälle.

Ursprung, traditioner och autenticitet har ökat i betydelse i en tid där förändringstakten är hög.                                  Fenomen som ”digital detox”, ett aktivt (men ofta tillfälligt) avståndstagande från sociala medier diskuteras flitigt, och ett nytt behov av medveten frånkoppling (JOMO – the joy of missing out) kan identifieras.

Även decluttering – fysiskt och mentalt, diskuteras i hälsoforum. Naturen har ökat i värde i form av positiva hälsoeffekter när forskning visar på naturens positiva inverkan på psykisk hälsa och återhämtning

Illustration av två hjärtan

2. Det meningsfulla

Det ytliga och kortsiktiga driver fram en ökande längtan efter långsiktighet och meningsfullhet som vi kan se manifesteras i det allt fler människor uttrycker kring att göra verkligt viktiga saker, saker som betyder något för någon annan människa.

Världen översvämmas av reklam, information och budskap- ofta med en strävan att vilja påverka människor i olika riktningar. Människor rör sig samtidigt mellan allt fler sammanhang med risk för att tappa förankringen i ursprung och verklighet.

Vi lever i ett samhälle som blir allt mer besatt av att avslöja vad som är äkta och vad som är falskt. 

Det meningsfulla rymmer flera olika dimensioner såsom etik, naturlighet, ärlighet, enkelhet, hållbart, vackert och långsiktighet. Men, omslutna av det snabbrörliga samhället, finns det en tendens att välja handlingar som går fort och lätt…

Illustration av handskakning

3. Det som kittar oss samman

I en allt mer fragmenterad och hektisk värld ökar även behovet av att ha kontakt med människor runtomkring oss.

Värderingsskiftet går från egocentriskt självförverkligande mot mer gemenskap och samhörighet. Många i den yngsta generationen i Sverige signalerar att de värderar stabilitet och familjeliv högre än tidigare generationer unga.

Högst i behovs-pyramiden hamnar nu sammanhållningen av familj samt trygghet. I en orolig värld där vi zappar mellan olika bostadsorter, jobb, partners och roller/identiteter blir tillhörighet, tradition och beständighet det åtråvärda.

I Kairos Futures studie Upplevelser i världsklass beskriver flera människor sin bästa upplevelse och en viktig gemensam nämnare är att den upplevdes tillsammans med någon annan; familjen, vänner eller andra människor med samma intressen. För att lyckas i framtiden kommer det krävas ett tydligare fokus på hur en organisations erbjudanden kan bidra till samhörighet och tid tillsammans.

Illustration av tre stjärnor

4. Det spektakulära

Allt mer erfarna resenärer och allt fler mogna destinationer driver mot hög standard, men också långtråkighet på hög nivå.

Motreaktionen blir ett sug efter mer unika upplevelser bortom allfarvägarna. Det blir allt viktigare att kunna visa att man besökt spektakulära destinationer. För många destinationer är det en utmaning att sticka ut. 

För mer erfarna resenärer blir det också en viktig del av det personliga varumärkesbyggandet att visa upp att man varit på destinationer som inte alla andra har varit på, eller att kunna visa upp aktiviteter som känns annorlunda och unika. Att visa att man tillhör en tribe som väljer en viss typ av upplevelse/destination  blir viktigt.

illustration av klocka

5. Det långsamma

Förutom att uppleva tillsammans toppar ”koppla av” och ”koppla bort” listan över resemotiv. 

I Kairos Futures Travel Trend Report ser vi att förutom uppleva tillsammans toppar ”koppla av” och ”koppla bort” listan över resemotiv.

Att koppla bort handlar om ett avbrott från vardagen och att hämta kraft, vilket också kan tolkas som aktiv vila.

I Kairos Futures långtidsstudier av svenska medborgare ser vi att intresset ”vila, göra ingenting” är det som ökat mest sedan 1970, från 21% till 57% år 2017. I våra studier framkommer även att tid och energi värderas allt högre, och att göra saker långsamt och ta sig tid blir därmed lyx i ett samhälle som snurrar allt fortare.

Illustration av tre kugghjul

6. Det utvecklande

I västvärldens individualiserade samhälle finns behov av självförverkligande men också nytta av livslångt lärande. 

Vi ser att upplevelser där en dimension av ny kunskap infinner sig upplevs som unikt och värdefullt.

Ett sätt att inkludera lärande i upplevelsen kan vara gamification eller ”spelifiering”, en användning av spel-tänkande och spelmekanik för att engagera användare att lära sig, lösa problem, förbättra system och göra mätningar.
”Spelifiering” är i de flesta fall mycket framgångsrikt då belöningsmekanismer i hjärnan stimuleras och processen upplevs som rolig och lek snarare än som ett “arbete” och leder till starka känslor och ett varaktigt intryck.

Helst tillsammans med andra…

7 insikter om framtiden

För att hantera trender, osäkerheter och potentiella framtidsscenarier behöver vi skapa förutsättningar för snabba förändringar. Här har vi listat sju insikter som det är viktigt att ha med sig i arbetet framåt för att hålla jämna steg med förändringarna. Insikterna kommer från samtliga trender.

Sidan uppdaterad 26 jul 2023, kl 10:46