Hoppa till huvudinnehåll
Gammalt, gulnat brevpapper med fjäderpenna

Tillgängliga dokument

Dokument som t ex Word och pdf:er som publicerats på din webbplats efter 23 september 2018 måste vara tillgänglighetsanpassade. Så här gör du:

Tänk på detta när du vill publicera dokument på webben

 • Går informationen lika bra att göra tillgänglig direkt på webben? Välj då det i första hand eftersom html är det mest tillgängliga formatet. 
 • Om det inte är ett alternativ att publicera hela dokumentet direkt på webben så ska det finnas en sammanfattning i html som beskriver innehållet i dokumentet.
 • Tänk också på att utforma dokument så att det enkelt går att läsa på en skärm. På det sättet minskar behovet av att skriva ut för att kunna läsa. 
 • Dokument som inte lämpar sig för publicering direkt på webben ska göras tillgängliga. Exempelvis PDF:er eller blanketter i Word.

Krav på tillgänglighet i dokument

 • Dokumenten ska innehålla titel, författare och vilket språk de är skrivna på.
 • Rubriker ska vara rätt formaterade, med rätt rubriksnivå.
 • Bilder ska ha alternativtext.
 • Listor ska vara formaterade som just listor (punkter, nummer)
 • Alla länkar ska vara klickbara och länktexten ska vara förklarande.
 • Det ska finnas en innehållsförteckning vid längre dokument

Förklaring av stegen:

 1. Gör en generell gallring av alla era webbdokument på /sv/filer eller /en/files. Behåll enbart de som är väsentliga för era besökare, är nödvändiga för att uppfylla ert uppdrag eller som krävs av lagen.
 2. Inventera de dokument som blir över. De som är publicerade efter 23 september 2018, måste ni tillgänglighetsanpassa. Ni kan göra det själva eller anlita en konsult.
 3. Anpassa själva: det finns en utförlig guide på Region Skånes intranät som ger handfasta tips och vägledning. Arbetet kräver Acrobat Pro eller Acrobat DC för vissa steg.
 4. Anlita en konsult: Det finns ett antal externa specialister som kan anpassa dokument åt oss. Kostnaden per timme varierar men brukar ligga på c 800-1000 kr. Ett standard Word-dokument på fyra sidor kan beräknas ta ungefär 2 timmar att åtgärda, medan ett mer omfattande eller svåranpassat kan ta upp till sju timmar.
 5. Gör om från grunden: Vissa dokument kommer ha en sådan grundläggande formatering att varken alternativ 3 eller 4 ovan räcker för att rätta till dem. I dessa fall behöver dokumenten göras om från grunden. Det snabbaste sättet är att publicera innehållet på er BRS-webbsajt, där alla webmallar redan är tillgänglighetsanpassade. Alternativt använder ni en anpassad dokumentmall. BRS planerar att ta fram en Word-mall under 2020/2021.

Gör rätt från början för att spara in på efterarbetet

Det finns flera olika behov av att ett dokument är tillgängligt. Bland annat handlar det om att underlätta för en skärmläsare med talsyntes att läsa dokumentet. Det finns såklart flera nivåer av synnedsättningar och alla behöver inte ta hjälp av en skärmläsare för att ta till sig information på webben. Men det som är nödvändigt för några är för det mesta bra för alla, vilket är viktigt att ha med sig i tankarna när vi publicerar, oavsett om det är direkt på webben eller i ett dokument. 

Följ Region Skånes instruktioner för tillgängliga dokument så gör du rätt i alla steg: utförlig guide på Region Skånes intranät 

Sidan uppdaterad 08 feb 2023, kl 15:06