Hoppa till huvudinnehåll
Bostäverna A och B

Tillgängliga länkar och rubriker

Ett viktigt arbete för en tillgänglig webbsida är att se till att strukturen på rubriker och länkar är korrekt. Genom rubriktaggarna kategoriserar du och delar upp innehållet så att användaren får en bättre översikt; det gäller både de som läser visuellt och de som har hjälpmedel. Med genomtänkta länktexter skickar du hjälpsamma signaler om vart länkarna leder. I båda fallen får även Google bättre information, vilket i sin tur leder till relevanta resultat i sökmotorerna. 

LÄNKAR


Tillgänglighetskrav

 • Länktexten ska tydligt beskriva var länken leder, även utanför sitt sammanhang.
 • Länkar som leder till samma mål ska ha samma länktext.
 • Länktexter som leder till olika mål ska inte ha samma länktext.
 • Använd inte enstaka ord som "här", inte heller generiska uttryck som "Klicka här" eller "Läs mer". Använd istället flera ord. 
 • Om länken leder till en extern sida eller till ett dokument som laddas ner så ska det framgå tydligt i länktexten, antingen genom text eller symbol.

Exempel

Om du länkar till samma url på flera ställen på en webbsida, så ska du alltid använda samma länktext för denna länk. Se exempel nedan för länken "EU-direktivet". Å andra sidan ska två unika url:er på samma sida aldrig ha samma länktext, detta så att en användare med skärmläsare kan särskilja dem.

Skärmdump från webbplats som visar exempel på länktexter
Glöm inte att markera en extern länk med symbol eller text, så att användaren förstår att länken leder till en annan webbplats.

RUBRIKER


TIllgänglighetskrav

 • Märk upp vad som är rubriker.
 • Det som uppfattas som en rubrik ska också märkas upp som en.
 • Gör rubrikerna i korrekt strukturell ordning.
 • Gruppera innehåll med rubriker.

Tips och rekommendationer

Skriv beskrivande rubriktexter

 • Formulera rubriker kring nyckelord i texten.
 • Skriv de viktigaste orden i rubriken först.
 • Tumregel 40-60 tecken.
 • Bra rubrik underlättar att sökfunktionen hittar rätt.

Testa rubrikerna

 • Är de rubriker som ska uppfattas som rubriker också kodade som rubriker och inte enbart fetmarkerade
 • Är rubrikerna hierarkiskt ordnade?
 • Används rubriker för att gruppera innehåll?
 • Är rubriktexterna tydliga?
 • Beskriver rubriktexten ämnet eller syftet med det avsnitt som följer?

Exempel

Rubriker ska alltid vara markerade med en rubriktagg i koden. Rubriktaggen anger du i redigeringsläget. Den översta och inledande rubriken på sidan ska alltid vara en H1:a, i detta exempel "Tillgängliga dokument". Nästkommande rubrik för ett stycke efter H1:an ska alltid vara en H2:a, i detta fall "Handlingsplan för webbdokument". Om du behöver ytterligare rubriker under en H2:a så ska de alltid taggas som H3:or, vilket i detta fall blir puffrubrikerna, exempelvis "Gallra oviktiga".

Du får inte hoppa över en rubriksnivå, utan ordningen ska vara hierarkisk. Om du påbörjar ett nytt stycke som inte är underordnat det förra, så ska du gå tillbaka en rubriknivå, t ex "Krav på tillgänglighet i dokument" som blir en H2:a. På detta sätt grupperar du innehållet, vilket hjälper alla användare att få en översikt. Samtidigt gör det att användare med läshjälpmedel enklare kan hoppa till nästa stycke.

Skärmdump från webbplats med pilar som visar vilka rubriksnivåer varje rubrik har

Så gör du på vår Visit Skåne-webbplats

Du anger rubriktaggarna inne i redigeringsläget på sidan. På varje sektion finns en meny som heter "Section Heading Tag", där du väljer rubriknivån. På bilden nedan ser du redigeringsläget för de sektioner som används i exemplet ovan. Eftersom "Handlingsplan för webbdokument" är en överordnad rubrik, ska den taggas med H2. Rubriken "Gallra oviktiga" är underordnad, och ska därmed taggas med H3-nivån. 

Tänk på att H1:an – den översta rubriken på sidan (som finns i Hero-sektionen) – inte behöver taggas manuellt i redigeringsläget; systemet gör detta automatiskt. 

Skärmdump från redigeringsläge av webbplats med pilsymboler som visar u rubrikstaggarna

Sidan uppdaterad 12 feb 2023, kl 15:58