Hoppa till huvudinnehåll
skane bild

Tillgängliga bilder

För att de besökare som använder hjälpmedel ska kunna tillgodogöra sig all information på webben, är det viktigt att de bilder som är innehållsbärande beskrivs på ett tydligt sätt genom en så kallad en alt-text.

Om det inte finns en alternativtext för bilden så får besökare som använder hjälpmedel bara information om att det finns en bild eller ett objekt, men har ingen möjlighet att avgöra om den har betydelse för att förstå helheten på sidan. 

Tillgänglighetskrav för bilder på webben

  • Meningsbärande bilder ska ha en alt-text (alternativ text) som beskriver bilden med syfte och mening.
  • Dekorativa bilder – bilder var syfte enbart är för ett visuellt intryck – ska inte ha någon alternativtext.
  • Klickbara bilder ska ha en alternativtext som beskriver vart länken går.
  • Undvik bild med text. Om det inte går ska alternativtext ska vara samma som bildens text.

Det är du som publicist som avgör om bilden är dekorativ eller informationsbärande. Tillför bilden något som inte går att läsa sig till så är den informationsbärande. Kontrollera alltid att:

  • Bilder som är meningsbärande har information ifyllt under Alt-text
  • Har klickbara bilder en alternativtext som går att beskriva?

Sidan uppdaterad 08 feb 2023, kl 14:55