Hoppa till huvudinnehåll
Vandrare vid Haväng i soluppgång

Nationellt ramverk för vandringsleder

Välkommen till den officiella webbplatsen för det nationella ramverket för vandringsleder. Sidan administreras för närvarande av Visit Skåne.

Aktuell information

Runt om i Sverige pågår processer kring organisering i arbetet med vandringsleder och implementeringen av nationellt ramverk för vandringsleder. Naturvårdsverket förmedlar bidrag för arbetet med organisering och samordning i flera utlysningar. Tillväxtverket har också i två utlysningar förmedlat medel för att investera i kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder. 

I fortsättningen av det projekt som arbetat fram ramverket kommer det att finnas ett visst utrymme att använda arbetsgruppen för rådgivning och som bollplank i dessa frågor, primärt avseende regional organisering och samordning. 

Vill ni diskutera detta i ert område? Kontakta ramverksgruppen via mail på info@ramverkvandring.se

Ramverksgruppen består av Johan Engström Visit Dalarna, Andreas Norum Visit Värmland och Eva Hagström Linköpings stift.

Verktygslådan

I verktygslådan finns goda exempel på avtalsmallar, stöddokument, manualer och mycket mer som kan användas som inspiration och vägledning för att realisera kriterierna.

vandrare med ryggsäckar

Kvalitetskriterier

Här är kvalitetskriterierna som ska ge hela landet förutsättningar att arbeta med att harmonisera standards och regelverk kring allt ifrån skyltning till långsiktig förvaltning av vandringsturism- och pilgrimsleder.  

Se inspelningen av slutkonferensen

Här kan du se inspelningen av slutkonferensen 19 oktober

Hornborgarsjön Västergötland

Se inspelningen från kunskapskonferensen

Här kan du ta del av kunskapskonferensen som hölls den 11 februari

två personer går på en grusväg vid ett vetefält

Hållbarheten är i fokus

Hållbarhetsaspekterna är helt centrala i projektet Nationellt Ramverk för Vandringsleder

Hållbarhetsaspekterna har varit helt centrala i framtagandet av det nationella ramverket för vandringsleder och tar avstamp från de globala målen.

två personer vandrar i skogen

Frågor om Nationellt ramverk för vandringsleder?

 

 

Om det nationella ramverket för vandringsleder

Sverige har ett brett utbud av vandringsturism- och pilgrimsleder. Men de behöver göras mer tillgängliga både för nationella och internationella besökare. Projektet Nationellt ramverk för vandringsleder (2019-2022) har tagit fram gemensamma standards och det finns nu ett ramverk som är öppet och tillgängligt som stöd och hjälp för alla som arbetar med utveckling och förvaltning av vandringsleder. 

Projektet Nationellt ramverk för vandringsleder finansierades av Tillväxtverket och Jordbruksverket, Tourism in Skåne var projektägare och Visit Dalarna stod för projektledning. Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingick också i projektorganisationen. Projektgruppen arbetade fram ramverket tillsammans med olika myndigheter, organisationer och föreningar som är berörda i arbetet med vandringsleder.

Ramverket är ett nationellt system av kvalitetskriterier och verktyg som är öppet och tillgängligt som stöd och hjälp för alla som arbetar med utveckling och förvaltning av vandringsleder. Ramverkets rekommendationer gäller för låglandsleder utanför det statliga systemet och ska bidra till höjd kvalitet och gemensam standard på svenska vandringsleder över tid.

Målgrupper 

Ramverket riktar sig primärt till myndigheter, regioner, kommuner och andra ledansvariga som arbetar med vandringsleder som ligger utanför det statliga systemet runt om i hela landet.

Kriterier och verktygslåda

Ramverket består av kvalitetskriterier och en tillhörande verktygslåda. Kriterierna beskriver vad som är viktigt för att åstadkomma en utveckling mot en hållbar, kvalitetssäkrad och attraktiv vandringsled. De ska läsas som en rekommendation som kan stödja och inspirera ett långsiktigt förbättringsarbete. I verktygslådan finns en samling goda exempel på avtalsmallar, stöddokument, manualer m.m. som har tagits fram eller samlats in från redan etablerade leder. Dessa kan användas som inspiration för dig som jobbar med vandringsleder och fungerar som vägledning för att realisera kvalitetskriterierna.

Loggor Tillväxtverket och JordbruksverketLogotyp jordbruksverket