Hoppa till huvudinnehåll

Möjliga vägar vidare

Under det här arbetets gång har vi identifierat ett antal möjliga utvecklingsområden där evenemangsbranschen skulle behöva utvecklas för att höja statusen och säkra framtiden. Vi kallar dem här för möjliga vägar vidare. Ingen har idag ensamt ansvar för att driva de här frågorna och de identifierade områdena ser vi skulle kunna ligga till grund för fortsatta projekt eller undersökningar. Den gemensamma nämnaren är frågor om branschidentitet och ökad kunskap inom flera olika områden.

Sidan uppdaterad 14 nov 2023, kl 14:20