Hoppa till huvudinnehåll
Två vandrare står på en bro över ett vattenfall i skogen. Foto.

Naturturism i Skåne

Naturturism är en allt starkare reseanledning. Skånes rika utbud av varierad vacker natur svarar väl mot de utländska besökarnas behov och efterfrågan av naturupplevelser och produkter inom naturturism blir allt större.

Bland de lättillgängliga naturupplevelserna i Skåne finns bland annat:
• 668 km kuststräcka
• 3 nationalparker
• 272 natur- och kulturreservat
• 125 mils regional vandringsled (Skåneleden)
• 3 nationella cykelleder som omfattar ca 70 mil
• Biosfärområdet Kristianstad vattenrike

Skåne har alla förutsättningar för att bli en hållbar naturturismdestination i världsklass! Att föra ut detta budskap kräver en gemensam insats och en tydlig position. Positioneringen av Skåne som naturturismdestination går hand i hand med varumärket Skåne och tar avstamp i Visit Swedens positionering av Sverige som naturdestination.

Att ha en strategi för hur och vad vi ska kommunicera är också ett led i att utveckla Skåne som en hållbar naturturismdestination. Kommunikation och marknadsföring kan bidra till att sprida naturturismen geografiskt och över året och därigenom minska risken för att känsliga naturområden blir överexploaterade. 

Sidan uppdaterad 03 jun 2022, kl 13:40