Hoppa till huvudinnehåll
En man läser en karta ute i naturen. Foto.

Nationella ramverkets verktygslåda

I verktygslådan finns goda exempel på avtalsmallar, stöddokument, manualer och mycket mer som kan användas som inspiration och vägledning för att realisera kriterierna.

Alla dokument i verktygslådan är inte tillgänglighetsanpassade, om du har behov av att ta del av informationen på annat sätt kontakta avsändaren till dokumentet.

Aktuellt

Runt om i Sverige pågår processer kring organisering i arbetet med vandringsleder och implementeringen av nationellt ramverk för vandringsleder. Naturvårdsverket förmedlar bidrag för arbetet med organisering och samordning i flera utlysningar. Tillväxtverket har också i två utlysningar förmedlat medel för att investera i kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder. 

I fortsättningen av det projekt som arbetat fram ramverket kommer det att finnas ett visst utrymme att använda arbetsgruppen för rådgivning och som bollplank i dessa frågor, primärt avseende regional organisering och samordning. 

Vill ni diskutera detta i ert område? Kontakta ramverksgruppen via mail på info@ramverkvandring.se. Ramverksgruppen består av Johan Engström Visit Dalarna, Andreas Norum Visit Värmland och Eva Hagström Linköpings stift.

Sidan uppdaterad 07 mar 2024, kl 12:07