Hoppa till huvudinnehåll
Profilbild på medarbetare Linn och Petra

Värva ditt event med oss

Vi som jobbar med event och möten på Visit Skåne finns till för dig som vill värva ditt drömevent till Skåne, eller har en eventidé som du vill förverkliga.

Vi har erfarenhet, kunskap, nätverk och massor med engagemang och stöttar upp i allt från bid-process till planering, genomförande och uppföljning. Boka in en kaffe med oss redan i dag!

Vid värvning och planering av event och möten erbjuder vi:

 • Stöd i värvnings- och bidprocess tillsammans med aktuell kommun
 • Möjlighet till medfinansiering (se checklista på kriterier nedan)

 • Coachning i eventkommunikation

 • Politisk förankring i form av stödbrev till ansökan

 • En väg in i Region Skåne – kontakt med relevanta personer på såväl politisk- som tjänstemannanivå

 • I samverkan med Skånetrafiken erbjuda smidiga transportlösningar för deltagare

 • Turismekonomiska analyser och uppföljning av event

 • Deltagande i våra populära nätverksträffar

 • Nyhetsbrev löpande under året 

Kriterier för bedömning av event och möten

 • Eventet eller mötet ska komplettera evenemangsutbudet i Skåne, skapa reseanledningar och attrahera besökare utanför Skåne.
 • Besökarna ska uppmuntras att förlänga sin vistelse och ta del av Skånes utbud av besöksmål -  före och efter eventet.
 • Bör generera 10 gånger investerad skattekrona i förväntad turismekonomi.

 • Kan ha en potential att bli ett årligen återkommande evenemang.

 • Vid val av matleverantörer till eventet bör arrangören välja skånsk mat och dryck.

 • Ska bidra till vår vision för event i Skåne: Skåne skall vara en av norra Europas ledande eventregioner för att bidra till livskvalitet i världsklass för individ och samhälle.

 • Ska bidra till att fler aktörer arbetar mot ett gemensamt mål, samt på ett kreativt och innovativt sätt adressera och lösa samhällsutmaningar.

 • Ska verka för en hållbar destinationsutveckling som förhåller sig till Agenda 2030 och de globala målen.

 • Ska bidra till att Regional utvecklingsstrategi 2030 uppfylls, det vill säga bidra bland annat till jämställdhet, intersektionalitet och medborgarnas hälsa och stolthet. 

Sidan uppdaterad 05 Maj 2024, kl 16:39