Hoppa till huvudinnehåll

Crisitivity

Ett projekt för framtidens hållbara mötesbransch

Precis som namnet antyder så syftar projektet på den kreativitet som kan födas ur en kris. Och kriserna har avlöst varandra de senaste åren. Hur kan mötesanläggningar hänga med i de snabba svängningarna, bli mer motståndskraftiga och ligga steget före?

Ur kriser föds ofta innovationer och kreativitet och det arbetade vi med i projektet Crisitivity. Fokusområdena var nya kundbeteenden, Cirkulära affärsmodeller och Digitala möjligheter. 

Projektet finansierades av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Tillväxtverket.

Projektet medfinansierades av Visit Skåne AB som projektägare, Almi Företagspartner Skåne AB, i form av resurser för kartläggning och coaching av företag. Även Svenska Möten och Skånska Möten var partners i projektet, genom koordinering av medlemsföretag, kunskapsöverföring och aktivt deltagande i styrgruppen för projektet. Projektet är avslutat.

Logotyp Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Kommande aktiviteter

Projektet är avslutat.
 

Projektets fokusområden och erbjudande

Projektets övergripande fokusområden: Nya kundbeteenden, Cirkulära affärsmodeller och Digitala möjligheter.

Crisitivity erbjuder kompetensutveckling till företag inom mötesbranschen inom tre fokusområden. Det är tre områden som det är nödvändigt och ofta helt avgörande för företaget att ha koll på, vilket också blev tydligt under pandemin. I projektet erbjuder vi tre format att delta i och arbeta med företagets utveckling:

Boost  –  Inspiration och nätverkande. För alla roller i företaget.
Omställning – Utveckla företaget genom affärsutveckling och rådgivning för omställning. Vissa delar passar för personer i ledningen, andra inkluderar fler från företaget för att arbeta tillsammans.
Innovationsprocess  –  Utforska nya lösningar, omställningsinsatser och affärsutveckling för ditt företag.

Analys och rapporter

En stor del i projektet Crisitivity rör analyser, trender och kunskapsdelning. I kunskapsbanken kan du hålla dig uppdaterad och ta del av guider, webinar och nyhetsbrev med spaningar.

De två analysområden som vi tittar närmare på är cirkularitet och förändrat kundbeetende. Fyra olika rapporter kommer besvara frågor av slaget: 

  • Vad är värdet med det fysiska mötet? 
  • När är det viktigt att mötet sker på plats? 
  • Hur förändras synen på möten, affärsresor, konferenser? 
  • Hur kan cirkulära affärsmodeller för mötesbranschen se ut?
  • Vilka möjligheter och hinder finns?
  • Vilka områden är det viktigast att arbeta med från ett hållbarhetsperspektiv?

Syftet med rapporterna är att skapa en bättre förståelse för framtidens förutsättningar och släcka kunskapstörsten. Underlaget kommer även användas i övriga aktiviteter i Crisitivity och paketeras till kunskapspaket i kunskapsbanken.

Partners i projektet: Eurpopeiska Unionen, Visit Skåne, Almi, Skånska möten, Svenska mötes, BI Syd

Sidan uppdaterad 12 apr 2024, kl 16:11