Hoppa till huvudinnehåll

Crisitivity

Ett projekt för framtidens hållbara mötesbransch

Nu skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch med bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar.

Precis som namnet antyder så syftar projektet på den kreativitet som kan födas ur en kris. Och kriserna har avlöst varandra de senaste åren. Hur kan mötesanläggningar hänga med i de snabba svängningarna, bli mer motståndskraftiga och ligga steget före? Ur kriser föds ofta innovationer och kreativitet och det tar vi tillvara på genom Crisitivitys insatser. Fokusområdena är nya kundbeteenden, Cirkulära affärsmodeller och Digitala möjligheter. Projektet är förlängt till oktober 2023 och under 2023 kommer vi att fokusera på de utmaningar som anläggningarna står inför just nu, nämligen kompetensförsörjning. 

Projektet finansieras av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom Tillväxtverket.

Projektet medfinansieras av Tourism in Skåne AB som är projektägare, Almi Företagspartner Skåne AB, i form av resurser för kartläggning och coaching av företag. Även Svenska Möten och Skånska Möten ingår i projektet, genom koordinering av medlemsföretag, kunskapsöverföring och aktivt deltagande i styrgruppen för projektet. Projektet pågår till och med oktober 2023

Logotyp Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Kommande aktiviteter

Boost

Hur skapar vi en attraktiv arbetsplats?

Webinar: 20 mars kl. 14 -15

Workshop: 24 mars Continental du Sud, Ystad kl. 9:00-13:00 

Workshop: 24 april Flädie Mat och Vingård kl. 12:00-16:00 

Innovation

Fas 2 i innovationsprocessen pågår
 

Omställning & affärsutveckling

Löpande | Boka in ett första möte med Almi
Internat "lunch-till-lunch", mer information kommer

Vem kan vara med?

Skånska mötes- och konferensanläggningar som är medlemmar i Skånska möten och Svenska möten. 

Boostaktiviteter är öppna även för övriga skånska mötesanläggningar och företag inom mötesbranschen. 

För att ta ett steg till och vara med i affärsutvecklings- och innovationsdelarna behöver företaget skriva under gällande försumbart stöd och i vissa fall kommer det även krävas en avsiktsförklaring. 

Projektets kunskapsbank är öppen för alla att ta del av. 

Boka gärna in ett första möte (30 min) med rådgivarna på Almi för att gå igenom behov och vad som passar bäst för er. 
Här kan du boka in ditt möte med Almi på en tid som passar dig.

Prenumerera på spaningar

Anmäl dig gärna till våra nyhetsbrev. En gång i månaden skickar vi spaningar från mötesbranschen och i samband med rapportsläpp kommer ett större kunskapsbrev.

Jag vill prenumerera

Projektets fokusområden och erbjudande

Projektets övergripande fokusområden: Nya kundbeteenden, Cirkulära affärsmodeller och Digitala möjligheter.

Crisitivity erbjuder kompetensutveckling till företag inom mötesbranschen inom tre fokusområden. Det är tre områden som det är nödvändigt och ofta helt avgörande för företaget att ha koll på, vilket också blev tydligt under pandemin. I projektet erbjuder vi tre format att delta i och arbeta med företagets utveckling:

Boost  –  Inspiration och nätverkande. För alla roller i företaget.
Omställning – Utveckla företaget genom affärsutveckling och rådgivning för omställning. Vissa delar passar för personer i ledningen, andra inkluderar fler från företaget för att arbeta tillsammans.
Innovationsprocess  –  Utforska nya lösningar, omställningsinsatser och affärsutveckling för ditt företag.

Analys och rapporter

En stor del i projektet Crisitivity rör analyser, trender och kunskapsdelning. I kunskapsbanken kan du hålla dig uppdaterad och ta del av guider, webinar och nyhetsbrev med spaningar.

De två analysområden som vi tittar närmare på är cirkularitet och förändrat kundbeetende. Fyra olika rapporter kommer besvara frågor av slaget: 

  • Vad är värdet med det fysiska mötet? 
  • När är det viktigt att mötet sker på plats? 
  • Hur förändras synen på möten, affärsresor, konferenser? 
  • Hur kan cirkulära affärsmodeller för mötesbranschen se ut?
  • Vilka möjligheter och hinder finns?
  • Vilka områden är det viktigast att arbeta med från ett hållbarhetsperspektiv?

Syftet med rapporterna är att skapa en bättre förståelse för framtidens förutsättningar och släcka kunskapstörsten. Underlaget kommer även användas i övriga aktiviteter i Crisitivity och paketeras till kunskapspaket i kunskapsbanken.

Sidan uppdaterad 15 mar 2023, kl 13:10