Hoppa till huvudinnehåll

Crisitivity innovation

Hur attraherar vi nya medarbetare, och hur får vi dem att stanna kvar? Många mötesanläggningar kämpar med att hitta personal och jobbar ofta med rekrytering som släcker bränder. Hur kan vi arbeta mer långsiktigt med rekrytering, och vad söker egentligen potentiella medarbetare?

Det ville vi ta reda på i den andra nytänkandeprocessen som hade fokus på nya vägar för rekrytering. 

Hur gick det till?

Vi gjorde undersökningar både kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa delen bestod av enkäter, både på svenska och engelska, som spreds via sociala medieplattformar som Facebook och Linkedin både i grupper för expats (människor som bor och jobbar i ett annat land mer eller mindre tillfälligt) och i grupper för arbetssökande. Vi delade även enkäten med skolor i Skåne med besöksnäringsutbildningar. Totalt gjorde vi fem olika enkäter för olika målgrupper; ungdomar, utrikes födda och en bredare som riktade sig till de som redan arbetar inom besöksnäringen eller är intresserade av den. Flest svar fick vi från gruppen engelsktalande och utrikesfödda. De flesta svarar att de har tidigare erfarenhet från besöksnäringen men det är inte fastställt på vilken nivå de befinner sig erfarenhetsmässigt. 

Utöver den kvantitativa informationen fick vi även kvalitativa data genom workshops och fokusgrupper. Vi bjöd in både arbetssökande och arbetsgivare omväxlande veckor för att validera resultaten från undersökningarna och för att gräva djupare i de personliga erfarenheterna. På så sätt fick vi inte bara arbetssökandes synpunkter utan även arbetsgivarnas perspektiv.

Två företag (Grand Hotel Lund och Blåsingsborg Gårdshotell) var med ombord med passionerade medarbetare som kunde delta i undersökningarna. Vi bokade in företagsbesök och intervjuade medarbetare från olika avdelningar; städ, servis, kök och reception. 

Nyfiken på rekryteringsmetoderna?

Vill du läsa mer om de olika metoderna och ta del av guiden? Kontakta Tirsa Ramos-Pedersen

Konceptet Cowork & Play

Hur kan vi använda befintliga mötesrum för att hitta nya kundsegment? 

Genom en innovationsprocess har vi testat koncept för fyra utvalda anläggningar med hjälp av specialistteamet från Amplitude Creatives. De anläggningar som deltagit är Folk Mat & Möten, Hotell Gässlingen, Kulturzon Konferens & Event samt Place Lund. Konceptet heter Cowork & Play. Läs mer här!

Crisitivity partner logotyper

Sidan uppdaterad 09 okt 2023, kl 14:23