Hoppa till huvudinnehåll

Prototypfas

Under en testfas får koncepten möta verkligheten under tre månader mot slutkunden. Syftet med testfasen är att komma så nära marknadsintroduktion som möjligt.

Så här jobbade vi med en design-tänkarmodell för att komma vidare från idéstadiet. Det är en bra guide till hur du kan arbeta med att ta fram och utveckla en idé utan att det behöver kosta så mycket.

 1. Anamma användaren
 2. Renodla riktningen
 3. Inventera idéer
 4. Producera prototypen
 5. Prova prototypen
 6. Fortsätt förbättra!

Visualisering av looparna i prototypprocessen: Anamma användaren, Renodla riktningen, Inventera idéer, Producera prototypen, Prova prototypen, Fortsätt förbättra!

1. Anamma användaren

Vilka behov finns och vilken kontext befinner de sig i?

Här är människan det viktiga – deras drivkrafter och behov. Var nyfiken. Ställ frågor. Lyssna. Målet är att förstå och sätta sig in målgruppens perspektiv.

Hur då, då?

 • Identifiera behovet.
 • Intervjua potentiella användare om vad de vill ha och vad de inte vill ha.
 • Intervjua potentiella användare om egenskaperna som får dem att kunna, vilja respektive genomföra.
 • Workshoppa om viktiga teman – till exempel hållbarhet, skalbarhet och lönsamhet.
 • Skapa personas utifrån resultaten.

2. Renodla riktningen

Varför är det viktigt att lösa problemet?

Här handlar det om att definiera vad som behövs och varför – en problemformulering. Undersök, observera och skapa en riktning. Titta på trender och inspiration. Utforska vad ni vill lova målgruppen och vad ni vill lova andra aktörer som berörs. 

Hur då, då? 

 • Samla ihop trender, idéer och inspiration.
 • Fyll i meningen: [användaren] behöver [användarbehov] för att [insikt].
 • Identifiera vilka utmaningar som kan uppstå.
 • Lista vad användaren kan få ut av en lösning på problemet.
 • Lista vad aktörer kan få ut av en lösning på problemet. 

3. Inventera idéer

Finns det nya sätt att lösa problemet, eller nya behov att skapa?

Här är alla idéer tillåtna – bra som dåliga. Leta längre ut än den uppenbara närheten. Målet är att få flera ruffa idéer som det går att utveckla och bygga prototyper av. 

Hur då, då? 

 • Kolla vad som redan finns på marknaden. 
 • Samla gärna ihop personer med olika bakgrund och erfarenheter.
 • Ta fram en kvantitet av idéer, stora som små 
 • Koka ner idéerna till en som ni tror är lösningen.

4. Producera prototypen

Hur ska lösningen se ut?

Skissa, experimentera och skapa en prototyp. Den kan vara i kartong, skisser eller 3D-printat. Huvudsaken är att den går att testa på aktörer och användare. 

Hur då, då?

 • Utveckla modeller av idén ni bestämt er för. 
 • Använd enkla material som kartong, papper, garn etc. 

5. Prova prototypen

Gillar aktörer och användare lösningen?

Testa! Här handlar det om att förstå andras perspektiv: de som ska bidra till lösningen och de som ska använda den. Lär känna dem och ta hjälp av dem för att utveckla lösningen. Fokusera på funktion och lönsamhet, inte design och detaljer. Målet är att få slutsatser och insikter för att kunna förbättra lösningen. 

Hur då, då? 

 • Intervjua potentiella samarbetspartners.
 • Bestäm vilka områden som ni vill testa för 
 • Testa produkten, inte upplevelsen. 
 • Låt användare testa i miljö (tänk på att det kan ta lång tid att hitta intresserade personer). 

Finansierat av Tillväxtverket, logotyp

Sidan uppdaterad 10 sep 2021, kl 13:40