Hoppa till huvudinnehåll
Pärans dag

The Gastrolution of Skåne

The Gastrolution of Skåne ska sätta Skåne på den gastronomiska världskartan genom att ta till vara kraften och mångfalden hos de skånska mat- och dryckesevenemangen.

Samlat kunskapsmaterial

Vi har paketerat den samlade kunskapen från projekttiden i fyra guider som kan stötta dig i arbetet med att utveckla ditt evenemang och nå ut med det till dina besökare.

Om projektet

The Gastrolution of Skåne är ett treårigt projekt som syftar till att göra lokala mat- och dryckesevenemang i Skåne mer tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren genom digitalisering och marknadsföring. 

Fokus ligger på att identifiera samt utveckla årligen återkommande mat- och dryckesevenemang med lokal/regional prägel.

Ett annat fokus är att stimulera och inspirera till nya tematiska mat- och dryckesupplevelser med bas i det småskaliga mathantverket och Skånes odlings – och skördesäsonger.

Primär målgrupp är arrangörer av mat- och dryckesevenemang samt de aktörer de samverkar med såsom gårdsbutiker, restauranger, hotell och mathantverkare. Insatserna riktar sig även till de som arbetar i Skånes besöksnäring med måltidsupplevelser.

Gastrolution - från grund till spjutspets i fyra steg

Gastrolution omfattar fyra fokusområden: Hållbara evenemang, Marknads- och målgruppskunskap, Digital närvaro och Storytelling. Områdena reflekteras i olika nivåer i Gastrolutiontrappan. Här kan du se vad som ingår i de olika stegen:

Om projektet


Projektet The Gastrolution of Skåne var ett projekt som beviljats stöd av Jordbruksverket inom landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 och finansierades delvis med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Tourism in Skåne var projektägare och samverkanspartners var LRF Skåne, Region Skåne/Regional Utveckling och Event in Skåne.

Gastrolution loggor

Sidan uppdaterad 27 jul 2023, kl 09:49