Hoppa till huvudinnehåll
Två cyklister på en träspång på sandstrand

Nudging och beteendedesign

Beteendevetenskapliga lösningsförslag som kan användas för att hjälpa människor att göra rätt och att hålla avstånd för att minska smittspridning under coronapandemin. 

Att upprätthålla social distansering är ett nödvändigt och prioriterat mål för att bromsa smittspridning. Ansvaret att hålla avstånd till andra har i Sverige lagts på den enskilda individen i stor utsträckning. Trots att många individer har intentionen att hålla avstånd är det inte alltid så att beteendet blir detsamma. 

Inom beteendevetenskapen är gapet mellan intention och beteende centralt då goda intentioner inte nödvändigtvis översätts till beteenden som är goda för individen eller för samhället i stort. Ibland kan psykologiska mekanismer hindra oss från att bete oss enligt våra intentioner.

Lösningsförslagen kan användas för identifierade utmaningar under besökssommaren 2020, men såklart också mer långsiktigt.

Identifierade utmaningar:

  • Hålla avstånd i trånga sektorer (toalettköer, kö till café, parkeringsplatser, vandringsstråk) 
  • Minska nedskräpning, primärt genom att få människor att ta med sig sitt skräp hem 
  • Hålla avstånd på stränder 
  • Välja att besöka populära destinationer under andra dagar eller andra tider (minska besökstoppar)

Lösningsförslag

Här hittar du fyra olika lösningsförslag som utgår från fyra olika utmaningar. Alla har målet att främja social distansering bland människor som besöker olika destinationer och besöksmål i Skåne under sommaren 2020. 

Sidorna är uppbyggda på samma sätt: 

  • Varje insats inleds med en beskrivning av det specifika problemet för varje område, som följs av en specifikation av vilket konkret beteende som insatsen ska främja, vad det oönskade beteendet är samt det eftersträvade utfallet (begränsad smittspridning). 
  • Därefter presenteras relevanta psykologiska drivkrafter som av beteendevetenskaplig forskning identifierats som faktorer som kan främja eller hindra det önskade beteendet från att uppnås av målgruppen. 
  • Slutligen presenteras förslag på rekommenderade insatser, vilka utformats utifrån de psykologiska drivkrafterna som anses relevanta för det specifika problemet. 

Niklas Laninge

Lösningsförslagen är framtagna av Niklas Laninge, Director Behavioral Insights, PBM för Tourism in Skåne sommaren 2020.

Sidan uppdaterad 31 Maj 2023, kl 14:37