Hoppa till huvudinnehåll
Sandstrand vid havet med en vägvisande skylt i förgrunden

S P A C E

So People Avoid Crowds Effectively.

Behovet av insatserna i S P A C E förstärktes när världen förändrades genom corona-pandemins framfart även om en del av utmaningarna varit en verklighet i många skånska kommuner med högt besökartryck under sommarmånaderna.

Identifierade utmaningar och behov av proaktivitet inför sommaren 2020 ledde till en kraftsamling i Skånes kommuner. Dåvarande bolaget Tourism in Skåne tog fram lösningar som snabbt skulle gå att implementera i hela Skåne och fungera som komplement till lösningar som togs fram ute i kommunerna.

Utmaningar

Med lättnader i reserestriktionerna blev människor plötsligt friare att röra sig och utmaningen för besöksnäringen i Skåne blev alla besökare som fortsatt skulle följa riktlinjerna för att undvika smittspridning. Samtidigt var det viktigt att medborgarna skulle känna sig fortsatt trygga.

Stora mängder besökare samtidigt vid populära stränder, besöksmål, natur- och strövområden blev extra utmaningar besökssommaren 2020.

Insatser inom S P A C E

två personer cyklar på träspång på stranden

Nudging och beteendevetenskap i coronatider

Ett paket med beteendevetenskapliga verktyg för hur kommuner, större besöksmål samt natur- och strövområden kan arbeta för att lösa utmaningar relaterade till människors beteende. 

Paketet innehåller ett nudgingkit med fyra lösningsförslag att använda för att skapa visuell och digital kommunikation i syfte att förebygga problem med parkeringar eller liknande utmaningar. 

två personer går på kullerstenar vid korsvirkeshus

Kommunikationsstöd

Vi behöver agera proaktivt för att förebygga att problem och slitningar uppstår mellan lokalbefolkning och besökare. Vi behöver även vara beredda på att hantera utmaningar som uppstår när människor känner sig otrygga i sin vardag. Här har vi sammanfattat förslag på kommunikativa åtgärder och exempel på konkreta budskap för att kommunicera förebyggande, och för att medborgarna ska känna sig trygga i relationen till besökare.

Uteservering med gäster sittande vid flera bord

Skapa trygghet genom minskad trängsel

För företag som restauranger, caféer, gårdsbutiker och liknande verksamheter där det finns stor risk för köbildning och trängsel: Som företagare förväntas man vidta åtgärder för att undvika smittspridning. Utöver klistermärken i golvet och andra markeringar för att få människor att hålla avstånd finns det lösningar där gästen använder sin telefon för beställning och betalning. Som gäst behöver man inte stå i kö och undviker på så sätt trängsel. Företagen tar själva kontakt med respektive företag för att komma igång med lösningen.

En person går i vattenbrynet vid en sandstrand

Crowd Insights

För kommuner med populära besöksmål. Några skånska kommuner arbetar med att sammanfatta och kommunicera data gällande besökskoncentration på populära besöksmål. 

Tourism in Skåne arbetar med att undersöka tekniska lösningar och hoppas kunna genomföra något test under sommaren. Arbetet är långsiktigt och just nu i startgroparna.

två personer står i en folksamling

Trygga evenemang

Matnyttiga guider till arrangörer togs fram tillsammans med hållbarhetsbyråerna Greentime och LiveGreen om hur man "hälsosäkrar" sitt evenemang med allt man behövde veta för att skapa trygga och hälsosäkrade evenemang.
 

Sidan uppdaterad 26 jul 2023, kl 15:47