Hoppa till huvudinnehåll

Cowork & Play guide

Nu skapar vi förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch med bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar

Crisitivity Innovationsprocessens mål är att innovera fram och testa helt nya koncept för mötesanläggningar som är sugna på att hitta framtidens nya kundgrupper och använda sina mötesrum på helt nya sätt. Precis som namnet antyder så syftar projektet på den kreativitet som kan födas ur en kris. Crisitivity projektet försöker ge företagen rätt verktyg för att tänka innovativt och strategiskt. Och att skapa värde för ett nytt kundsegment för att framtidssäkra deras verksamhet från andra oväntade effekter.

 

Omvärldsförändringar som påverkat branschen

Omvärlden

 • Osäkert världsläge
 • Klimatkris
 • Höjda matpriser
 • Personalbrist
 • Nya virus-varianter
 • Pandemi-effekter
 • Digitaltransformation
 • Minskat resande
 • Nedgång i ekonomin

Nya möjligheter

 • Behovet av mänsklig kontakt
 • Krisberedskap på kort och lång sikt
 • Nya arbetsmönster
 • Samarbete
 • Fler ben att stå på
 • Varumärke, hållbarhet, lojalitet

 

Krisberedskap


Innovationsprocessen visar att de företag som klarade sig bäst under pandemin var de som hade flera ben att stå på. Genom att leta upp nya möjligheter till affärer blir företaget stabilare och kan klara sig bättre under och efter en kris då de kan växla upp och ner olika delar av verksamheten.

Den tredje arbetsplatsen


Under pandemin blev distansarbete ett faktum. Digitaliseringens möjligheter och nya samarbetsverktyg hjälpte oss att överbrygga hinder. Det fick oss att inse att vi kan arbeta varifrån vi vill, oberoende av plats. Samtidigt är behovet av mötesplatser viktigare än någonsin, platser där vi kan samverka, skapa och vara kreativa.
En trend som nu växer sig starkare är möjligheten att kunna arbeta från en tredje arbetsplats, som inte är hemmet eller kontoret.

Cowork & Play

Mötesanläggningar har en unik möjlighet att möta de behov som uppstått under de senaste åren genom att erbjuda en attraktiv, professionell arbetsmiljö (Cowork) med närhet till olika aktiviteter och upplevelser (Play).
Mötesanläggningen kan erbjuda:

 • Temporära flexibla arbetsplatser för att arbeta ett par timmar eller en hel dag.
 • Kreativa platser för att mötas, en trivsam och lugn miljö som inspirerar, god mat och dryck, aktiviteter och möjlighet till nätverkande.

Målgrupper

Målgrupper är arbetsgivare, egenföretagare, gig-arbetare, karriärbyggare, anställda

Nya tankar och idéer

1. Gå igenom dina lokaler

Kanske du har något tomt mötesrum eller delar av rum som inte används optimalt? På en sådan plats skulle du kunna ställa upp ett större bord där flera personer kan sitta tillsammans och arbeta. En annan plats kanske ligger lite mer avskilt och kan vara lämplig för videomöten eller samtal.
 

2. Mjukstartsmåndag eller Flexibel Fredag?

Utforma några koncept som passar just din verksamhet. Varför inte erbjuda en härlig hotellfrukost som en mjukstart på arbetsveckan? Eller afterworkoch mingel som en skön avslutning.

3. Skapa olika mikromiljöer

Skapa olika mikromiljöer. Att kunna byta miljö för att hålla sig effektiv hela arbetsdagen är centralt.Välj ut några mikromiljöer till att börja med. Köp eller hyr begagnade kontorsmöbler –det är bra för både plånboken och miljön.

4. Ta ett steg i taget

Ta ett steg i taget. Utgå från dina egna förutsättningar när du ska utforma ditt erbjudande. Börja med något enkelt för att sedan utveckla erbjudandet efter hand.

Bas

 • 2-3 mikromiljöer
 • Introducera aktiviteter
 • Var tillgänglig och synlig

Standard

 • Fler mikromiljöer
 • Bygg på aktiviteter
 • Utökad service
 • Klippkort eller medlemskap

Premium

 • Fullt utbyggt Cowork& Play–den tredje arbetsplatsen
 • Större utbud av aktiviteter
 • Heltäckande service
 • Avtal med företag

 

5. Uppnå rätt effekt med kommunikationen

Fundera på vad det kan finnas för olika behov hos dina målgrupper och adressera sedan dessa behov i din kommunikation.

Egenföretagare, gigarbetare, anställda, karriärbyggare

 • Utbyta tankar och idéer med andra.
 • Bli inspirerad och få miljöombyte.
 • Unna sig något extra under veckan.
 • Underlätta vardagen.

Arbetsgivare

 • Erbjuda en god och stimulerande arbetsmiljö.
 • Främja innovation och idéutbyte –mötas över gränser.
 • Attrahera talanger.
 • Se över sina lokaler och kostnader.

 

Cowork & Play koncept

Flexibel fredag

Mjukstartsmåndag

Förslag på olika kommunikationskoncept för både digital och tryckt media

Kom igång nu!

Planera ditt erbjudande för Cowork& Play. Varför ska någon komma till just din anläggning? Inred med mikromiljöer för olika behov. Börja i liten skala och bygg på efter hand. Köp eller hyr begagnade kontorsmöbler, det är bra för både plånboken och miljön. Ordna några aktiviteter som kan vara av intresse för din målgrupp och marknadsför dem i olika kanaler. Prova dig fram och ge det lite tid.

Sidan uppdaterad 02 jun 2023, kl 09:21